1

بهترین هدیه تبلیغاتی برای کسب و کار شما چیست؟

به عنوان مثال می خواهیم هدیه تبلیغاتی برای مدیران و کارمندان ارشد را برای شما معرفی کنیم، برای این گروه از مخاطبان شما استفاده از هدایای تبلیغاتی معمولی نه تنها مناسب نیست بلکه می تواند تاثیر معکوس نیز داشته باشد، به عنوان مثال استفاده از لیوان تبلیغاتی یا خودکار تبلیغاتی برای این گروه اصلا گزینه مناسبی نبوده و باید هدیه تبلیغاتی مدیریتی را انتخاب کنید که متناسب با این گروه اجتماعی باشد.

ادامه مطلب...
1