1

ایران بزرگترین تولید کننده میناکاری در جهان

 از این میان می توان به هنر میناکاری یا میناسازی اشاره کرد که به عنوان صنایع دستی اول اصفهان شناخته شده  و ایران به عنوان اولین و بزرگترین تولید کننده محصولات میناکاری است. از آنجایی که مسئولین و صاحبان این هنر ها درصدد هستند تا بستر مناسبی برای ایجاد ارتباط مردم با صنایع دستی ایجاد کنند و مردم را با هنر‌های فاخر و بومی کشورمان بیشتر آشنا نمایند اقدام به برگزاری نمایشگاه های فصلی صنیاع دستی نموده که در این نمایشگاه ها علاوه بر نمایش نمادین تولید صنایع دستی به فروش آنها نیز پرداخته. در این میان هنر میناکاری به دلیل کاربردی بوده توانسته است به حفظ و بقای خود ادامه دهد. در این نمایشگاه ها بستری مناسب برای خرید میناکاری ارزان فراهم آمده است.

 

ادامه مطلب...

خرید تندیس میناکاری در سایت اینترنتی تک سبد

یکی از مهم ترین صنایع دستی در کشور میناکاری محصوب می شود که با قدمتی 5000 ساله ریشه در ارزش ها و میراث این کشور دارد. چه استادان چیره دستی که برای این هنر چه زحمت هایی نکشیدند و چه کسانی که از ارزش این هنر زیبا و فاخر و ارزشمند نگهداری کردند. حال این هنر برعکس قدیم در اختیار همه و عوام مردم قرار گرفته است که شما می توانید از این محصولات میناکاری برای خود نمونه ای داشته باشید.

ادامه مطلب...
1