1

خرید تندیس میناکاری در سایت اینترنتی تک سبد

یکی از مهم ترین صنایع دستی در کشور میناکاری محصوب می شود که با قدمتی 5000 ساله ریشه در ارزش ها و میراث این کشور دارد. چه استادان چیره دستی که برای این هنر چه زحمت هایی نکشیدند و چه کسانی که از ارزش این هنر زیبا و فاخر و ارزشمند نگهداری کردند. حال این هنر برعکس قدیم در اختیار همه و عوام مردم قرار گرفته است که شما می توانید از این محصولات میناکاری برای خود نمونه ای داشته باشید.

ادامه مطلب...
1